CONTENIDO

Introducción

Ondas escalares 1D

Ondas escalares 3D

Ondas en sólidos 

Sonido

Olas

Ondas electromagnéticas

Recordatorio  

Óptica geométrica

Eikonal 

Cámara

Enfoque

Profundidad

Teleobjetivo

Microscopio 

Magnificación 

Telescopio

Lupa

Interferencia

Velocidades de onda

Pulsos

Interf. de Michelson

Interf. de Fabry-Perot

Difracción

Fórmula de Kirchhoff

Difracción Fraunhoffer

Difracción de Fresnel

Lente convergente

Óptica de Fourier

Transformada 2D Fourier

Función gaussiana

Función rectangular

Función circular

Estructura periódica

Suma de ondas planas

Filtrado espacial

Espiral de Cornu

Difracción (F)  circular

Dispersión  rugosa

Polarización

Prisma

Práctica remota

Multimedia

TAC